Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_FESTDELT: Deltakere, fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.

Tekst før spørsmål

8.C Opplæring og samlinger

Spørsmålstekst

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.? Antall personer som benyttet tilbudene

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 529
Manglende tilfeller 667
Minimum 0.0
Maksimum 230.0
Gjennomsnitt 50.522
Standardavvik 37.197
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.