Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_KURSDELT: Deltakere, opplærings- eller motivasjonssamlinger

Tekst før spørsmål

8.C Opplæring og samlinger

Spørsmålstekst

8.C.1 Gav menigheten tilbud om opplærings-eller motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere? Antall personer som benyttet tilbudene

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 268
Manglende tilfeller 928
Minimum 0.0
Maksimum 316.0
Gjennomsnitt 32.754
Standardavvik 46.909
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.