Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_FEST: Fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.

Tekst før spørsmål

8.C Opplæring og samlinger

Spørsmålstekst

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.?

Verdier Kategorier N
1 Ja 529
 100,0%
0 Nei 667

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 529
Manglende tilfeller 667
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.