Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_ANNET: Frivillige medarbeidere: annet menighetsarbeid

Tekst før spørsmål

8.B Hvor mange frivillige medarbeidarar (15 år eller eldre) var med i :

Spørsmålstekst

8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6? Antall frivillige

Beskrivende tekst

F.eks. bladbærertjeneste, dugnads- og annet menighetsarbeid.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 315.0
Gjennomsnitt 17.859
Standardavvik 30.273
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Her skal det tas med frivillige medarbeidere (ta med personer som fylte 15 år i løpet av statistikkåret) som har vært engasjerte gjennom året, uavhengig av tidsrom eller mengde arbeide som er utført av de frivillige. En og samme person kan føres på flere av aktivitetene, men telles bare en gang innenfor hvert felt.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.