Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_MRAD: Frivillige medarbeidere: herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet

Tekst før spørsmål

8.B Hvor mange frivillige medarbeidarar (15 år eller eldre) var med i :

Spørsmålstekst

8.B.6 ...... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet? Antall frivillige

Beskrivende tekst

Medlemmer av menighetsrådet som er med i komité- og utvalgsarbeid kan ikke være større enn 8.B.6 (totalt antall frivillige i komité- og utvalgsarbeid).

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1182
Manglende tilfeller 14
Minimum 0.0
Maksimum 30.0
Gjennomsnitt 8.707
Standardavvik 4.194
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Her skal det tas med frivillige medarbeidere (ta med personer som fylte 15 år i løpet av statistikkåret) som har vært engasjerte gjennom året, uavhengig av tidsrom eller mengde arbeide som er utført av de frivillige. En og samme person kan føres på flere av aktivitetene, men telles bare en gang innenfor hvert felt.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.