Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_KOMUTV: Frivillige medarbeidere: komité- og utvalgsarbeid

Tekst før spørsmål

8.B Hvor mange frivillige medarbeidarar (15 år eller eldre) var med i :

Spørsmålstekst

8.B.5 ...komité- og utvalgsarbeid? Antall frivillige

Beskrivende tekst

Alle medlemmer i komiteer og utvalg tas med her, også menighetsrådets medlemmer.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 158.0
Gjennomsnitt 18.329
Standardavvik 16.15
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Her skal det tas med frivillige medarbeidere (ta med personer som fylte 15 år i løpet av statistikkåret) som har vært engasjerte gjennom året, uavhengig av tidsrom eller mengde arbeide som er utført av de frivillige. En og samme person kan føres på flere av aktivitetene, men telles bare en gang innenfor hvert felt.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.