Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILL_KONS_KULT: Frivillige medarbeidere: kultur- og konsertarrangementer

Tekst før spørsmål

8.B Hvor mange frivillige medarbeidarar (15 år eller eldre) var med i :

Spørsmålstekst

8.B.5 ...menighetens kultur- og konsertarrangementer? Antall frivillige

Beskrivende tekst

Dette gjelder frivillige medarbeidere som var engasjert i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av kultur- og konsertarrangementer nevnt under pkt. 7.B, 7.C og 7.D.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 800.0
Gjennomsnitt 11.808
Standardavvik 32.896
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.