Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel TOT_FRI: Frivillige medarbeidere: totalt antall frivillige

Tekst før spørsmål

8. Frivillige medarbeidere
8.A Totalt antall frivillige

Spørsmålstekst

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid?
(En person telles en gang i dette feltet). Totalt antall frivillige

Beskrivende tekst

Her skal det tas med frivillige medarbeidere (ta med personer som fylte 15 år i løpet av statistikkåret) som har vært engasjerte gjennom året, uavhengig av tidsrom eller mengde arbeide som er utført av de frivillige. En og samme person kan føres på flere av aktivitetene, men telles bare en gang innenfor hvert felt.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 594.0
Gjennomsnitt 78.114
Standardavvik 84.803
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.