Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_UNGE: Frivillige medarbeidere: ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13-25 år)

Tekst før spørsmål

8.B Hvor mange frivillige medarbeidarar (15 år eller eldre) var med i :

Spørsmålstekst

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)? Antall frivillige

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 177.0
Gjennomsnitt 12.895
Standardavvik 20.744
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Her skal det tas med frivillige medarbeidere (ta med personer som fylte 15 år i løpet av statistikkåret) som har vært engasjerte gjennom året, uavhengig av tidsrom eller mengde arbeide som er utført av de frivillige. En og samme person kan føres på flere av aktivitetene, men telles bare en gang innenfor hvert felt.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.