Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_KURSANT: Herav antall samlinger, opplærings- eller motivasjonssamlinger

Tekst før spørsmål

8.C Opplæring og samlinger

Spørsmålstekst

8.C.1 Gav menigheten tilbud om opplærings- eller motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere? Antall samlinger/tilbud

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 268
Manglende tilfeller 928
Minimum 0.0
Maksimum 25.0
Gjennomsnitt 2.209
Standardavvik 2.63
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.