Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_KURS: Tilbud om opplærings- eller motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere

Tekst før spørsmål

8.C Opplæring og samlinger

Spørsmålstekst

8.C.1 Gav menigheten tilbud om opplærings- eller motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere?

Verdier Kategorier N
1 Ja 268
 100,0%
0 Nei 928

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 268
Manglende tilfeller 928
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.